De driej kuëhninge

Van Wikibrónne
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De driej kuëhninge. (Matt. 02, 01-12)

02 01 En zeet, wiej Jezus noew i Betlehem

 i Juedèjja woar geboahre,

in de daag va kuëning Hiëroëdes,

kemen driej wîezen oet ‘t oësten

i Jeruezalem aahn,

02 en diej zagte:

Woë is de kuëhning van de Juede,

dèè jus geboahren is?

Want viër hùbbe zien sjtar

in ‘t oëste geziëhn en ver zi kóhmmen

óm vuër hèùm nèèr te knèjjen

en hèùm te veriëre.

03 Wiej kuëning Hiëroëdes dat hoëhrt,

sjrók hèèh en gahns Jeruezalem mit hèùm.

04 Hèè reep de hoëgpreestisj

en sjrifgeliërde van ‘t vohlk allenej biejeeh,

en probèèrde van huhn te weehte te kóhmme,

woëh de Christus, de Messias,

geboahre zow wèèhre.

05 En diej zagten hèùm:

I Betlehem i Juedèjja,

want zoë sjteet gesjriëhve doër de profiët:

   06 En doehw, Betlehem,

in ‘t lahndj va Jueda,

doew bès gaar neet de minste

ónger de aahvèùrdisj va Jueda.

Want oet dich zal enen aahvèùrder kóhmme,

dèè de sjiëper zal zihn va mie vohlk Israêl.

   07 Doew reep Hiëroëdes in ‘t geheem

de driej wîeze biehj zich

en vroog hun oeht uëver den tiehd,

dat de sjtar hun versjiëhne woar.

08 En hèè sjikden hun noa Betlehem en zag:

Goat uch ens richtig ómhuëre,

wiej dat zit mit dat kèhndj,

en went ger het vóhngen hùb,

kómp ‘t mich da vertèlle,

da kèn ich oohch ter vuër goa nèèrknèjjen

en het veriëre.

09 Wiej ze zich de kuëhning

aahgehoëhrd hahwwe, góhnge ze weg.

En kik: De sjtar,

diej ze in ‘t oëste geziëhn hahwwe,

góng vuër hun oeht,

bis ze sjtil góng sjtoah boave de plaatsj,

woë ‘t kèhndj woar.

10 En wiej ze de sjtar zoohge,

woërte ze bliej mit gahns groëte bliejdsjap.

11 Ze góhngen ‘t hoehs ihn

en zoohgen ‘t kèhndj mit Maria, zie moëhder.

Ze leehte zich op de knèjje valle

en veriërden het.

Doew hohlde ze hun sjatten oeht

en dèhjjen het kèhndj goohd,

wiëhroohk en mirre kadoë.

12 En ómdat ze in enen dreuhm

gewaahrsjuejd woahre

óm neet noa Hiëroëdes truk te goah,

góhnge ze uëver enen ahngere wèèhg

truk noa hu lahndj.