Euverzich reacties

Van Wikibrónne
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Op datum van binnekoms. Veur de letste reacties klik heej


Van ganser herte perfisiat mit dees "site". (Ich zeuk nag altied nao ein good waord in 't plat). De hegemonie van 't Moferts zal zeker doorbraoke waere. Jaomer en tegeliekertied ouch heel good. Ich zol wille veursjtelle bie de verplichte veljer ouch "sjpraok" in te veure. Dit is beveurbeeld Remunjs. De hertelikke komplemente: Guus Rüsing.
Ich höb vandaag ouch genaote van dien website : perfiesjat mèt waat se toet noe al allemaol höbs weite vaerdig te kriege : ich blief dich (gaer) volge. Els Nieskens.
ich ving 't prachtig dat geer 't initiatief genòmme hubt om 'n dergeleke site te oapene. compliment ! Thei mit dr' kwetsjbuulVan herte prefiesiejat mit de sjoone website.Geer doot dao väöl miense plezeer mit. Fons EvenPrima site, geweldig initiatief. Ben zelf al vijftig jaar weg uit Limburg maar denk nog steeds in het Maastrichts. Jammer genoeg durf ik het niet meer te spreken. Evert ThielenEuverigens begint 't woord "streektaalfunctionaris" op de site, mich ein bietje te sjteure. 't Makt vur mien geveul unne onnuedige drempel vur veul minse um met dich te wille/durve communiceren. Waorum numse dichzelf neet "streektaalman", naor analogie van ombudsman, politieman en brandweerman. Die persoeene denen auch de aopenbaarheid, zien aansjpreakbaar vur idderein en ze zien auch officieel aangesjteld, net wies dich. Wies det 't wer ens is, Wiel SteegsGefeliciteerd met de mooie website over het Limburgs. Zelf ben ik Hasselaar en ik herinner me nog levendig dat de meester in de eerste klas een vreemde taal sprak, nl. het Nederlands. Zelf sprak ik toen Hasselts, het dialect van mijn vader, en Zonhovens, het dialect van mijn moeder. Alhoewel het hier om twee aangrenzende gemeenten gaat is de tonaliteit, bijvoorbeeld, erg verschillend. Ik kon vlekkeloos overgaan van het ene dialect in het andere, code switching zoals men dat ook wel noemt. Na Nederlands leerde ik meerdere vreemde talen, Frans, Engels, Duits,Latijn, Oud-Grieks, Italiaans, Spaans...maar ik ben ervan overtuigd dat het aanleren van twee dialecten als kind mij hierbij een enorme hulp is geweest. Bij het aanleren van een taal vertaalde ik namelijk nooit, maar sprong over in een nieuwe code. Julien Theunis't Zuut d'r sjoon oet! Van herte succes gewins. Marly Wiermans, RemunjWat ving ich dit ein leuk initiatief. Ich woën al miër dèn 25 joar in ut Noord-Limburgse Heijen (gem. Gennep) en doar is 't dialek angesj wie in Gebrook woar ich geboare bin. Ich kal nog ummer gèr plat mar dan waal het Limburgs dat ich oet Gebrook kin. Dat is natuurlijk neet meer zuuver. Ich kal Gebrooks, Arces en venloos door mekaar. Sprèke geit waal, maar mien sjpelling klopt neet bin ich bang. Wat ich gèr wil weite is of er auch Limburgse poëzie te kriegen is in bundels en beukskes. Veul succes met diëze site. Karel BruinsmaZoeëjust eur inleiding in het Moferts gelaeze. Het verbaasjtj mich steeds weer det ter zoeëväöl en zoeë groeëte versjille zeen tussen de dialekte van dörpe die neet ins zoeë wied vanein aaf ligke. Zelf kóm ich oet Hael (vlak bie Panhael) en óndanks het feit det ich 38 jaor (op het Hollands)oet Hael weg bön gewaesjtj (missjien auch just daoróm) spraek ich het Haels nog wie fiértig jaor geleje. Det kins se neet van väöl minse nog zègke. De verhollandsing sleit alóm toe, mer auch de invloed van het Limburgs oet anger streke. Sinds ein jaor of veer bön ich vrie intensief bezig mèt ein Haels woeërdebook, woeë in ich de meist väörkómmenjdje wuërd en oetdrökkinge höb verzameldj. Zoeë langsamerhanjdj nadertj het zien voltooiing. Te ziener tied zal ich uch het resultaat van mien vutactiviteite toesture. Groete Leon JanssenIch wil uch nog vraoge of geer ens ein oetgebreijde spelling kintj oppe site zitte euver de spelling van 't Limburgs. Mit name de döbbelklanke gaeve -wie ich toch dök zeen- probleme. Zoea zeen ich in Staeveswaert bieveurbeeldj ei oethangbord vanne restaurant mit de tekst: "'T AOD KLAOSTER\" (es 't tenminste al neet zoea stuitj: "T OAD KLOASTER"..!!!??) 't Is duudelik waat hie bedoeltj is: "'T OAD KLOEASTER"..! In elk geval maag dao oet blieke, det men neet erg good mit die twaeklanke ôm kintj gaon. Veur michzelf zoe ich det allemaol ouch waal ens op ei rieke wille kriege..!! Doontj ger der ens get aan..??? ;-))) Alvas bedanktj...!! Jo Creemersvraog: Ich (Cor) ben in Naer gebaore en as wae op waeg woore nao nao êt dôrp koome wae door över de slup via de hoove in et dôrp(zachte de aoj miense). Letst ben ich gaon aete in Helje Beringe in ein restaurant det heet auch de hoove. Noew is mien vraog: waat beteikent det waord hoove in êt Limburgs? (dus gein hoove van ein paerd of koe!! Gaer antjwaord. Bie veurbaat dank. Hertelijke groete van, Cor en Mia Moors oet Haör.Kump d´r ouch nog gêt mit echte Limburgese name? Bèr Schellekens
Vraog: Ich gaon truuk nao Remunj of ich gaon trök nao Remunj Ich hób get gegaeve of ich hób get gegaove Waat is good: Ich paer dem der ein of ich paot dem der ein FransNog neet veul reaksies op dees nuuj saajt. Mesjien kin ich dan mer beginne met de vraog welk dialek dit zow kinnen zeen: Ich stjreuf das dich hiel krunzig bis Zoe krunzig es mer kint Mer groof mer neet dat mich dat sjwiept Ich prump dich wal ing sjtrint 't Waor ins in d'r greuzel, oe ich mich houw versjtrakt Toen prietste mich d'r veuresjieng en gaans d'r sjavepakt Mer ich beruutsde schnel dat fratst en joepde veursch de gruup En toen houw ich dat grump gewigt en plotsde ich d'r knuup En wie ver noe gans proete zunt en och nog heresjut dan kruugste uvver sjtampelik ing kranse proememut Zoe is 't dan gewake toch, 't grietste uvver sjmaag Noe kwimpe ver 't lugde vrik en och d'r sjtieke plaag' Dit is dus ein teks van 't Zuid-Limburgse zangduo Limbo Express. Mesjien dat de taal- of dialekgelierde zich hie ins euver kinne buige. groetjes en veul sukses mit de saajt (die euverigens 'n aanwins mot kinne zeen veur 't behoud van de Limburgse dialekte. Erwin Lennarts
Ich bin al daage aan 't kieke of d'r leuke song tekste zeen mer der zeen der al neet. Kiek, ich hub d'r waal ein paar op CD hoeskes sjtoon maar det zeen geweune. Ich hoop denne auch of der auch comische zeen, waat ich in biezeen van vrunj kin zinge. En det die det leuk beginne te vinje want ich bin ein van de enigste die gear noa zo\'n muziek luustert. Die leetjes oet die hoesjes wil ich waal geve mer den mot geer waal reagere. Ricky Frencken, 14 joar en kom oet Sjwame
Ich ving het hieël sjoën om ins get in het plat te vinge op internet. De moeëdertaal moog neet verloare goan. Ich kal zelluf sjilvends plat en zal ooch vewaal ins get verkieërd sjriëve. Het is ooch erg lestig om in het plat te sjriëve. groete, Frank oeet Sjilvend
Hallo luij, es vervent oanhenger van 't Limburgs dialect, wil ig effe reagere op ut schtuk geleze in ut 'Zondagsnieuws'. ig perseunlik vind ut verschrikkeluk dat us Limburgs mit edere generatie mier verlore gèt. Mèr ig vind auch dat ùs eige generatie (ig bin 41 joar) vuul te vlot op ut Nederlands umschpringt, terwijl ut vaker luij sien die allebijts eigelik dialect proate. En ut ergste erger ig mig oan L-1 umdat die nog altied mierdere oetzendinge in ut 'Hollands' doen. Vind totaal doaneve, want unne Limburgse zender mot veur 100% Limburgs gesproke zien, anders mis ut toch elk doel!! Neet dan?!?! Ut is den ierste kier dat ig op eur pagina bin en ig zal zeker vaker ins koame kieke. Ig wis tot op vandoag neet ins dat dees pagina bestong, is wel joamer! Veul succes mit ut schtreve noa mie dialect als dagelikse taol! Groetjes, Marc L.Ik voon het ärg ienteressant öm es wat mier te läse över ut limburgs as taal. Veural de verwaanschap mit de omringende dialecte. Da kump allich ömda ik uut Venroy kom en da is toch net effe aanders dan de res van de Limburgse dialecte. Peter Zegerspetje aaf veur uch site! Thei Janssen