Evangelie nao Matteüs

Van Wikibrónne
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

'T HEILIG EVANGELIE NAO DE BESJRIEVING VAN MATTEÜS

Matteüs 1[bewirk]

't Geslechsregister van Jezus Christus

[1] 't Geslechsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de zoon van Abraham.
[2] Abraham brach ós Izaak, Izaak brach ós Jakob, Jakob brach ós Juda en zie breurs;
[3] Juda brach ós Perez en Zera bie Thamar; Perez brach ós Esrom; Esrom brach ós Aram;
[4] Aram brach ós Aminadab; Aminadab brach ós Nahesson; Nahesson brach ós Salmon;
[5] Salmon brach ós Boaz bie Rachab; Rachab brach ós Obed bie Ruth; Obed brach ós Isaï;
[6] Isaï brach ós David, de keuning; David, de keuning, Brach ós Salomo bie dem die Uria zie vrouw waas gewaes;
[7] Salomo brach ós Rehabeam; Rehabeam brach ós Abia; Abia brach ós Asa;
[8] Asa brach ós Josafat; Josafat brach ós Joram; Joram brach ós Uzzia;
[9] Uzzia brach ós Jotham; Jotham brach ós Achaz; Achaz brach ós Hizkia;
[10] Hizkia brach ós Manasse; Manasse brach ós Amon; Amon brach ós Josia;
[11] Josia brach ós Jechonia en zie breurs, in d'n tied vanne Babylonische ewegveuring.
[12] Nao de Babylonische ewegveuring brach Jechonia ós Sealthiël; Sealthiël brach ós Zerubbabel;
[13] Zerubbabel brach ós Abihud; Abihud brach ós Eljakim; Eljakim brach ós Azor;
[14] Azor brach ós Sadok; Sadok brach ós Achim; Achim brach ós Eliud;
[15] Eliud brach ós Eleazar; Eleazar brach ós Matthan; Matthan brach os Jakob;
[16] Jakob brach ós Sef, de miens van Maria, oet waem Jezus is gebaore, Dae Christus wuuertj geneump.
[17] Alle geslechte dus, van Abraham toet David zeen veertieën geslechte; en van David toete Babylonische ewegveuring zeen veertieën geslechte; en vanne Babylonische ewegveuring toet Christus zeen veertieën geslechte.

De gebaorte van Christus

[18] De gebaorte van Jezus Christus waas wie noe volg. Dewiel Maria, Zie moder, in óngertroew waas mit Jozef, bleek det zie, nag veurdet zie gemeinsjap hawwe gadj, zwanger waas oeten Hèlgegeis.
[19] Jozef, ziene miens, wól 'm ónopgemirk verlaote, ómdet t'r rechvaerdig waas en 'm neet in 't aopenbaar te sjanj wól make.
[20] Dewiel d'r zich dees dinger bedrach, dao koom 'nen ingel van d'n Hieër toet 'm in 'nen droum, dae zag: Jozef, zoon van David, bön neet engstig óm Maria, dien vrouw, bie dich te numme, went waat in dem is óntvange, is oeten Hèlgegeis;
[21] en ze zal 'ne Zoon drage, en doe zóls Dem Jezus neume, went Hae zaal Zie vouk zalig make van zien zunj.
[22] Al dit haet zich veurgedaon zodet woort vervöldj waat door d'n Hieër is oetgespraoke, door de profeet, doe d'r zag:
[23] Zuuch, de maog zaal zwanger waeren en 'ne Zoon drage, en doe zóls Dem Immanuel neume; euvergezatj beteikentj det: God mit ós.
[24] Doe Jozef oet ziene slaop wakker waas gewaore, dieëj d'r zowie d'n ingel van d'n Hieër 'm haw bevaole, en hae noom zie vrouw bie zich;
[25] en hae haw gein gemeinsjap mit 'm toetdet ze zienen ieësgebaorene Zoon gans vóldrage haw; en hae neumdje Dem Jezus.