Hendrik Adriaens

Van Wikibrónne
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Adriaens (Hendrik), te Antw. geb. in de eerste helft der 16e eeuw. Toen hij weduwnaar was geworden, begon hij zijne geestelijke studiën aan de Hoogeschool te Leuven en in Maart 1586 werd hij pastoor van het St. Elisabethsgasthuis zijner geboortestad. In 1601 werd hij kapelaan der Antwerpsche hoofdkerk, in welke betrekking hij 21 Mei 1607 stierf.

Zijne nagelatene werken verschenen onder de titels: Catholieke Sermoonen ofte verclaringen op alle de H. Evangelien van de Sondaghen, Antw. 1592; Nieuwe Legende, ofte 't leven, wercken, dood ende miraculen ons liefs Heeren Jesu Christi, met syne lieve Heilighen, Antw. 1593 en 1609.