Karel van den Abeele

Van Wikibrónne
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Abeele (Karel van den), Jezuïet, in 1691 te Bourbourg bij Grevelingen geb., hoogleeraar der wijsbegeerte en godgel. te Antwerpen en te Gent, van 1742-'45 provinciaal zijner orde, overl. te Gent in 1746.

Zijne talrijke ascetische werkjes, ook afz. uitgegeven, werden verzameld onder den alg. titel: Seventhien gheestelycke werckjes tot betreffinge van de volmaekste liefde tot de H. Dryvuldigheyt, tot J.C., tot de H. Moeder Gods, tot den naesten, ende van de volmaekste hoop en 't kloeckste betrouwen, ende andere deugden, enz. Tweede druk, T' Antwerpen, 1765, 3 dln.; in 1771 verscheen: Vierde ende laetste deel van 23 geestel. werkjes in 't Vlaemsch gemaekt door P. Carolus van den Abeele, S.J.

H.J.A.