Mr. Jan Ackersdijk

Van Wikibrónne
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Ackersdijk (Mr. Jan), zn. van den voorg. werd te 's-Hertogenbosch geb. 22 Oct. 1790, studeerde te Utrecht en werd daar advocaat. In 1815 diende hij als vrijwilliger tegen Napoleon; in '17 werd hij benoemd tot subst.-off. bij de rechtbank van eersten aanleg te Utrecht, in 1825 tot hoogl. te Luik en na 1830 tot 1860 te Utrecht, waar hij overl. 13 Juni 1861. Hij bereisde bijna alle landen van Europa, en schr., behalve opstellen en kleine geschr., zijne studievakken betreffende:

Verhaal eener reis in Rusland, gedaan in 1835, 2 dln., Gron. 1840. Voorts vindt men proeven uit zijn reisjournalen in De Vriend des Vaderlands.

(Sloet, Tijdschr. XXI; Jaarb. Kon. Acad. 1861; Hand. Mij. Ned. Lett., 1862.)