Mr. Pierre Jean Baptiste Charles van der Aa

Van Wikibrónne
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Aa (Mr. Pierre Jean Baptiste Charles van der), uit een Luth. pred.-geslacht 31 Oct. 1770 te Haarlem geb., werd reeds in 1789 adv. te Amst., waar hij de omwenteling van '95 hielp bewerken. In 't volgend jaar werd hij baljuw van Amstelland en was van '97 tot 1805 secret. van Nieuwer-Amstel. De Rp. Schimmelpenninck, met wien hij in staatk. gevoelens verschilde, ontsloeg hem, waarop hij zich als adv. te Leiden vestigde. Ongezind om van vreemde souvereinen andermaal een ambt te aanvaarden, zette hij de praktijk voort, die, verbonden met zwaren letterarbeid, hem een bestaan gaf. De namen zijner beide vrouwen, Simon Thomas en Van Peene, zijn als toenaam of als psd. bekend gebleven. Hij overleed te Leiden 12 Mei 1812. Twee zijner zonen en een kleinzoon volgen.

Buiten zijne talrijke rechtsgel. werken gaf hij: Handboek voor de jongelingschap, Amst. 1802; Aanspraak in dichtmaat bij het heugelijk vredefeest, Amst. 1802; Redevoering over den minst geachten stand in den Burgerstaat, Amst. 1802; Kleine gedichtjes voor zeer jonge kinderen, Amst. 1803.

(Hand. Mij. Ned. Lett., 1812.)