Mr. Willem Jan Baron d'Ablaing van Giessenburg

Van Wikibrónne
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Ablaing van Giessenburg (Mr. Willem Jan Baron d'), geb. te Amst. - door tijdelijk verblijf zijner op een landgoed onder Langbroek wonende ouders - 1 Juli 1812; stud. te Utr., 1830 tot '36, vrijwilliger 1830; was achtereenvolgens referendaris bij den Raad van State, lid van den Hoogen Raad van Adel, referendaris bij het Dep. van Binnenl. Zaken en Raad-Adviseur bij het Dep. van Justitie; hij woont thans ambteloos, doch in herald. en geneal. studiën werkzaam te 's-Hage.

Schr.: Regtmatigheid van schadevergoeding voor afgeschafte Heerlijke Reg- ten, 1849; De Duitsche Orde of beknopte geschiedenis, indeeling en statuten der broeders van het Duitsche Huis van St. Marie van Jeruzalem, 1857; De Ridderschap van Veluwe of geschiedenis der Veluwsche jonkers, met pl. van wapens, 1859; Nederl. Gemeentewapens, 1862, herdr. 1887; Wapenboek der Ridders van de Duitsche Orde, Balije van Utrecht, 1871; De Ridderschappen in het Kon. der Ned. van 1814-'50, 1875; Bannerheeren en Ridderschap van Zutphen, tot 1795, 1877; 2e of geslachtk. gedeelte, 1886; Nederlands adelsboek, 1887; alle te 's-Grav.