Rwäärd käpka

Van Wikibrónne
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Rwää(r)d käpka (Roeadkepke) in 't Ètsbergsj venne-r ènj 1800.


At hohf wäärs a lül mähtscha
midh a rwäärd käpka ohp sihn hähtscha
Vän hùhrar öhvmoh häd sie bikrääha
Auhahf 't nòhm sie lädh biswääha!

Yn dahga wän rwäärd käpka lääda
dhät mohdha häd öhvabiwääga
Soh mohs adh mähtscha midh e käpka
Krankas grwäämohs bihäpka!

Grwäämoh hadh a nuhs wihd in bohschin
Rwäärd käpka dhähr bohr köhk yn kohschin
Lähfdh hùhrar grwäämoh sie wahr
Sie stohdh ohp pahdh yn ywäh sie gahr!

Dhän ohp wähga ohnbischwohnda
Sie gongdh vän pahdh tö gähdh'ra fohnda
Wän sie plökdha blohm yn kohlf
Sie stohdh in siht vän ädh'lam wohlf!

Dhar ädhla wohlf blöht vän sihn kohp
Tahl at käpka at schwäänsta wohp
Dhät stohdh dhähr wihd ywäh incht bohsch
Blohdhalik at käpka wohsch!

Dhän dhar ädhla wohlf vahrohn
ys hüska öhvamoh wääs stohn
yn ahn gam döhr hie sprohk vohlquòhm
Jahrlik bön midh rwääd käpka tyn nòhm!

Öhvamoh quòdh äs sie dhän wahr
lädh dhän ählan wohlf in vän sahr
yn wohlf dhäh vahroht in einan stöndh
dhän öhvamoh ohp midh bats yn löndh'!

Wän at rwääd käpka kohm tyn öhvamoh'r plahts
Dhar wohlf hie lahh vöhr klääd yn swahts
Nuh sahh at blöht käpka miht näät
Yn wohlfin kohn fahstohn at läät!

Kohm dhohh in wän soh dhie smòhk
at pralt miet mohntsch in lahdh vahlòhk
Dhät hasahhdh midh schohra stöm
trohk at käpka tywka ström!

Rwääd käpkan sie neht schaht siet hahrdh
yn frohhdha midh an höhha lahh
Wän sie kohrt biem byd irstohn
Öh hänj sehn grwäät al syg'ch schohn!

Dhän wohlf ich moht dhih kynna hahja
At käpka dhän fahsahh dhie wahja
Ähwal wäärar sehn vöhr mih tö bohnda
Höhra schwään vän ädhar lohnda!

Dhihr auwh dhän sään vahwohnda
Ahw moht dhih sehn wän ich biwohnda
Yn öh montsch is bähra hwäht
Dhät is vöhr mih tyl ohpäht!

At rwääd käpka sahh in lehmastohdh
Dhit is neht grwäämoh midh ohpwohdh
Dhit is dhar wohlf in vahschwohndha
Yn dhät galfdh vän länj inrohndha!

Dhän dhäh wohlf hie läpdh dhährnòh
Ättar at mähtscha hohtarlòh
Yn dhän in einar hap
Wahr it stohnan gans vahhap!

Dhäh wohlf dhihk vän gam mòhl
lehp rapstohndhst ätter uhtaròhl
Yn vehl in slòhp vän ähtarmaht
Dhät hie hälla snohrka vaht!

Na jahhar dhän hie höhrdha späht
Dhät waht dhän wohlfa klinka mäht
Yn lehp dhän muhdha vän vahdhaht
Waht dhän wohlf dhän hadh vahsmaht!

In at huhs vän öhvamoh
Wah't kaum stil vän lätseldhoh
Wohlfas buhk dhäh wahr zwehr grwäärt
Dhähr zyt dhän dhih mehla väärt!

Hie òhpandha dhän buhk alrap
Wänt angars zöl dhie stohrva rap
Yn dhän beidh sie lähfdha nah
Yn dhankdha dhän dhäm jahhar rah!

Dhäms buhk vän wohlf dhäh währdh gavöldh
midh stein, zantsch, schähval yn bizöldh
dhät wohlf at neht myrka zohw
yn bilästa siena dohrs midh kohw!

Hie wòhkdha yn mohst dhrykka dohn
lehp in an pöt yn vehl tut bòdham tohn
dhän dhar wohlf vahdrohnka dhidh
yn lästadh minschar rystar ywidh